Anuschka Coumou verloor in 2018 haar 16-jarige dochter Joska door zelfdoding. Het was niet geheel onverwachts, maar de klap was desalniettemin enorm. Van het een op het andere moment stond haar leven stil.

Begin 2019 richtte ze een kamertje in met allerlei spulletjes van Joska. Aan de hand van foto’s, kaartjes, dagboeken, verslagen en schoolspullen blikt de schrijfster in dit boek terug op het leven van Joska en op haar rol als moeder. 

Naast reflecties op een moeder-dochter relatie met een donkere afloop, is de Joskografie, Joska’s eigen verslag van haar strijd, een bijzonder onderdeel. 

Wellicht biedt het boek ook troost en handvatten hoe om te gaan met zo’n zwaar verlies.